Ειδικές Κατασκευές

Homepage » Projects » Special structures

Ειδικές Κατασκευές

Τεχνογνωσία για κάθε πρόκληση!

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση πρωτότυπων κατασκευών με στατικές προκλήσεις.

Έχουμε τα μέσα και την εμπειρία για την υλοποίηση σύνθετων κατασκευών με υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας σχεδιασμού και κατά την εφαρμογή τους.

Projects: