Στέγαστρα & Φωταγωγοί

Αρχική » Έργα » Στέγαστρα & Φωταγωγοί

Στέγαστρα & Φωταγωγοί

Ορίζετε το φως που σας περιβάλλει!

Διαμορφώστε τον στεγανό χώρο που επιθυμείτε με καθορισμένη φωτοδιαπερατότητα ή απόλυτη σκίαση.

Εφαρμόζουμε μεγάλη γκάμα υλικών κάλυψης έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι διαφορετικές ανάγκες κάθε χώρου.

Έργα: